De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Kosteneffectiviteit van combinatietherapie bij patiënten met lumbale hernia operatie

Kosteneffectiviteit van combinatietherapie bij patiënten met lumbale hernia operatie

26-07-2019
Lumbale hernia, ook bekend als ischias, is de meest voorkomende oorzaak van lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). Kenmerken van LRS laat zich omschrijven door uitstralen van pijn in de onderste ledematen in een bepaald dermatoom hetgeen gepaard kan gaan met sensorische en/of motorische tekorten.

Er zijn aanwijzingen dat de pathofysiologie van LRS niet wordt toegeschreven aan alleen druk op de zenuwwortels, maar aan een complex samenspel van inflammatoire, immunologische en drukgerelateerde processen. Geschatte LRS-incidentie in westerse landen is 5 per 1.000. In Nederland is de incidentie van LRS in de huisartspraktijk 12 per 1.000 patiënten per jaar. De directe en indirecte kosten van LRS worden jaarlijks geschat op €1,2 miljard in Nederland.
Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek zal worden uitgevoerd met een economische evaluatie. Patiënten van 18 jaar en ouder met invaliderende LRS, pijn in de benen en een door MRI bevestigde indicatie voor een hernia-operatie, worden geworven uit zeven Nederlandse ziekenhuizen. Terwijl ze op de wachtlijst staan ​​voor een lumbale hernia-operatie, worden patiënten gerandomiseerd naar de combinatietherapie of de gebruikelijke zorggroep. De primaire uitkomstmaat is het aantal patiënten dat een lumbale schijfoperatie ondergaat gedurende een 12 maanden follow-up. Secundaire resultaten zijn onder meer rug- en beenpijnintensiteit (numerieke pijnschaal), fysiek functioneren (Roland Morris Disability Questionnaires ‐ 23), zelf-waargenomen herstel (globaal waargenomen effect) en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EuroQol Five Dimensions Health Questionnaire ( EQ ‐ 5D ‐ 5L) en 12-item Short Form Health Survey (SF ‐ 12)). Voor de economische evaluatie worden maatschappelijke en gezondheidszorgkosten gemeten. Meetmomenten zijn basislijn, 1, 2, 4, 6, 9 en 12 maanden. Alle gegevens zullen worden geanalyseerd volgens het intention-to-treat-principe.

De algemene consensus is dat chirurgische behandeling wordt geadviseerd wanneer conservatieve methoden falen bij patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). Voorlopig bewijs uit de pilotstudie geeft aan dat combinatietherapie (mechanische diagnosetherapie en transforaminale epidurale injecties) een chirurgische behandeling bij patiënten op de wachtlijst voor chirurgie kan voorkomen. In de pilotstudie ontbrak een controlegroep. Wegens deze reden kon er geen definitieve conclusies worden getrokken met betrekking tot effecten. Dit onderzoek heeft als doel te bepalen of combinatietherapie, uitgevoerd terwijl ze op de wachtlijst staat voor lumbale herniachirurgie, effectief en kosteneffectief is in vergelijking met gebruikelijke zorg (dwz geen interventie terwijl ze op de wachtlijst staat) bij patiënten met een magnetische resonantie beeldvorming (MRI) - bevestigde indicatie voor een lumbale hernia-operatie.

Het belang van deze studie wordt verder benadrukt door het feit dat er grote regionale en internationale discrepanties bestaan ​met betrekking tot de behandeling van lumbale hernia. Bovendien worden veel kosten en lasten voor de samenleving geassocieerd met LRS. Om deze reden kan de combinatietherapie naast individuele patiënten ook de samenleving als geheel ten goede komen. Voor zover het bij de onderzoekers bekend is, is dit de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie die de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de combinatietherapie bij patiënten met LRS onderzocht in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Men concludeert dat gerandomiseerde gecontroleerde studies de effectiviteit en kosteneffectiviteit van combinatietherapie niet hebben geëvalueerd in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij patiënten met een indicatie voor lumbale herniachirurgie, hetgeen het belang van deze studie benadrukt.
 

Fysiotherapie Wetenschap

Neurologie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...